Κουτάκι πλέξι-γκλάς

Κουτάκι πλέξι-γκλάς με καρδιά.

Ότι σε αγαπά είναι εδώ!

Κουτάκι πλέξι-γκλάς
πίσω